Sempozyum Konuları

1. GÜNÜMÜZDE TEMEL DİNİ ANLAYIŞLAR
1.1. Sünnilik
1.2. Şiilik
1.3. Selefilik
1.4. Vahhabilik
1.5. Haricilik
1.6. Nusayrilik
1.7. Alevilik
2. DİN ANLAYIŞININ TEMEL SEBEPLERİ
2.1. Coğrafi Sebepler
2,2. Siyasi Sebepler
2.3. Sosyal Sebepler
2.4. Yorum Farklılıkları
2.5. Metodolojik Sebepler
2.6. Tarihi Sebepler
3. DİN ANLAYIŞINDA ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER
3.1. Yeni Dini Hareketler
3.2. Modern ve Post-Modern Yorumlar
3.3. Neo-Selefilik
3.4. Gelenek-Modernizm Çatışması
3.5. Yeni Metodoloji Arayışları
3.6. Din Anlatımı ve Dil
4. EĞİTİM KURUMLARI ve DİN
4.1. Klasik Medrese Geleneği ve Din
4.2. Diyanet Eğitim Kurumları ve Din
4.3. Milli Eğitim Kurumları ve Din
4.4. İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ve Din