Sempozyum Davet

Başta İslam olmak üzere, dünya genelindeki neredeyse tüm dinler, temel inanç noktalarında müntesipleri tarafından kabul edilen inanç ve uygulama esaslarına sahip olsalar da zaman içerisinde sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, coğrafi, yorumsal vb. farklılık ve nedenlerden dolayı birbirinden ayrışan dini anlayışlara sahip olmuşlardır. Bu ayrışmaların nedeni bazen metnin kendisinden kaynaklanmakta, epistemolojik değer taşımakta ve o dini merkeze alan kültürel coğrafyada oldukça olumlu sonuçlar vermekte iken, bazen farklılık temelinde ayrışmayı barındırmakta, ötekini yaratmakta ve istenilmeyen olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir.
Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CAMER) ve Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü uzun zamandan bu yana konu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yürütmektedirler. Iğdır Üniversitesi ve Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği I. Uluslararası Günümüz İslam Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu da bu çalışmaların bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vesileyle siz değerli akademisyen ve araştırmacıları aramızda görmek ve konu ile ilgili değerli fikirlerinizi öğrenmek bizleri ziyadesiyle onurlandıracaktır.
Düzenleme Kurulu