Yazım Kuralları

1. Sempozyum özetleri dört dilde yayımlanacağı için, araştırmacıların kendi dillerinin yanında en az İngilizce özet göndermeleri gerekmektedir. 
2. Özetler en az 300 ve en çok 500 kelime olmalı ve sunulacak bildirinin ana hatlarını yansıtmalıdır.
3. Ayrıca özetlere en az dört anahtar kelime eklenmelidir. Özetler yalnızca Word formatında gönderilmelidir. 
​Özet yazımı örnek format için bkz. 

Sempozyum metinlerinin yazımında İsnad 2. Edisyon atıf sistemi kullanılacaktır. Bu edisyona aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://www.isnadsistemi.org/guide